Startup là gì?

Thời gian gần đây, cụm từ startup được nhắc đến với khá thường xuyên và được gắn với hình ảnh của những người trẻ với những ý tưởng sáng tạo, phát triển và thành lập nên một công ty nhỏ.…

Continue Reading