Startup là gì?

Thời gian gần đây, cụm từ startup được nhắc đến với khá thường xuyên và được gắn với hình ảnh của những người trẻ với những ý tưởng sáng tạo, phát triển và thành lập nên một công ty nhỏ. Từ đó, mọi người thường cho rằng startup là một công ty có quy mô nhỏ và tuổi đời non nớt.

Một số nguồn và từ điển lại có cách định nghĩa startup là công ty mới thành lập. Tuy nhiên những nguồn này không ghi rõ mới là bao nhiêu? Điều đó làm cho nhiều người hiểu lầm và nghĩ rằng startup có tuổi đời chỉ 1-2 năm.

Tuy nhiên, với nhiều nhà đầu tư thì “một công ti có tuổi đời 4-5 năm cũng vẫn có thể mới chỉ là một startup”.

Như vậy, thời gian không phải là thước đo để một công ti được định nghĩa là STARTUP.

Theo một số định nghĩa mở thì cho rằng, startup là một công ti đang trong giai đoạn phát triển, với tốc độ phát triển nhanh chóng, không giới hạn bởi phạm vi hay những người sáng lập ra nó.

Điểm mấu chốt ở đây chính là KHẢ NĂNG SÁNG TẠO VÀ TĂNG TRƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN. Startup là mô hình được thiết kế để TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT CÓ THỂ. Điều này cũng giúp phân biệt với Công ti nhỏ, vốn bị giới hạn bởi các nguồn lực hay lợi nhuận.

Trên đây chỉ là một vài ý kiến và Khái niệm về Startup / Khởi nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Vậy theo các bạn, thế nào là Startup?

1 thought on “Startup là gì?

  1. chào bạn
    Bạn cho mình hỏi chút là bạn có mua hosting tại hostmantis không. Mình cũng đang thích cái gói này nhưng thấy nhiều người chê qua. Không biết thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *